CONCURS ESPRESSO POINT - KIMBO

Câștigă săptămânal
un set de cești Kimbo !

Regulamentul Oficial

SECTIUNEA 1.

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat si desfasurat de Queen Monaco Network Distribution, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, str. Biharia, nr. 67-77, corp C, Parter, cam. 23, sector 1, cod postal 013981, reprezentata prin Administrator de Shaik Abdul Bari (denumita in continuare "Organizator").
Queen Monaco Network Distribution este distribuitor oficial KIMBO in Romania.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi disponibil prin vizitarea site-ului www.kimbodistribution.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.kimbodistribution.ro.

SECTIUNEA 2.

ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la vanzari@kimbodistribution.ro, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3.

DURATA CONCURSULUI
Data de incepere a concursului va fi 06.02.2015 si va dura pana la data de 06.03.2015 inclusiv. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4.

MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
Marcile si produsele ce fac obiectul concursului sunt distribuite de Organizator in calitate de distribuitor oficial al marcii KIMBO in Romania.

SECTIUNEA 5.

MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Participantii la concurs trebuie sa urmeze pasii urmatori pentru a intra in cursa pentru castigarea unui set de cesti cappucino KIMBO dar si al premiului extra "un set de cesti espresso Kimbo":
  1. Like la pagina noastra de facebook: Kimbo Distribution (https://www.facebook.com/kimbodistribution);
  2. Share si like la poza de concurs pe wall-ul personal;
  3. Coment la poza de concurs cu numele si prenumele
  4. Inscriere la concurs se face pe site-ul www.kimbodistribution.ro , la rubrica contact si va cuprinde urmatoarele date personale: nume, prenume, telefon si adresa de e-mail si un mesaj "concurs Kimbo")
  5. Premiu extra "un set de cesti de espresso Kimbo" la poza concursului postata pe wall–ul participantilor care are cele mai multe de like-uri.
Extragerea se va face in fiecare zi de luni a saptamanii urmatoare , prin mijloace electronice, prin intermediul site-ului: http://www.random.org/ Extragerea va avea loc la urmatoarea adresa: str. Biharia, nr. 67-77, corp C, Parter, cam. 23, sector 1 (sediul Organizatorului).
Comisia de validare a rezultatelor extragerii va fi formata din 3 (trei) membri, din cadrul societatii organizatoare. Castigatorul va fi validat numai dupa verificarea indeplinirii celor 5 pasi enumerati mai sus. Ulterior extragerii, castigatorul concursului vor fi afisat pe www.kimbodistribution.ro si pe pagina oficiala a brand-ului (https://www.facebook.com/kimbodistribution).

SECTIUNEA 6.

PREMIILE CONCURSULUI
PREMIILE CONCURSULUI KIMBO acordate prin tragere la sorti sunt urmatoarele:
DENUMIRE PREMIUNUMAR BUCATI
Cesti cappucino KIMBO4 set-uri/6 buc
Cesti espresso KIMBO4 set-uri /6 buc

Valoarea totala estimativa a premiilor oferite in cadrul acestui concurs este 500 RON.
Odata cu intocmirea procesului verbal de predare primire, intre Organizator si Castigator, toate riscurile se vor transfera acestuia din urma.
In cadrul acestui concurs, premiile nu vor putea fi inlocuite cu contravaloarea lor in lei, iar castigatorii nu vor putea solicita schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii sau schimbarea dimensiunilor sau caracteristicile premiilor.

SECTIUNEA 7.

PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
Castigatorul extras prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 5, va fi contactat conform informatiilor furnizate de acesta. De asemenea, numele va fi postat pe site. Daca un castigator a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul si va fi reportat pentru un alt participant. Daca castigatorul a fost contactat, in termen de maxim 2 saptamani acesta trebuie sa se prezinte la punctul de lucru al Organizatorului, din Bucuresti, str. Biharia, nr. 67-77, corp C, Parter, cam. 23, sector 1, pentru a intra in posesia premiului, sau i se va expedia prin posta/curier, in functie de posibilitatile de deplasare ale fiecaruia.

SECTIUNEA 8.

RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 9.

DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor societatii QUEEN MONACO NETWORK DISTRIBUTION si a membrilor familiilor acestora. Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor sa poata fi facut public. Castigatorul premiului este de acord sa semneze o declaratie scrisa in acest sens, asa cum o cere Organizatorul.
Minorii si persoanele fara capacitate juridica
In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti este minor (cu varsta sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv reprezentanului legal al minorului sau celui lipsit de capacitate juridica precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.
In cazul in care Castigatorul premiului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face prin intermediul unei firme de curierat.

SECTIUNEA 10.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.kimbodistribution.ro dupa extragere, in conformitate cu prevederile Sectiunii 5 a prezentului Regulament oficial.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, "pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date," stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala
Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date , dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către Queen Monaco Network Distribution, la urmatoarea adresa Bucuresti, str. Biharia, nr. 67-77, corp C, Parter, cam. 23, sector 1, cod postal 013981.
Completarea si semnarea procesului verbal de primire a premiului, vizitarea si vizualizarea site-ului www.kimbodistribution.ro prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului si consimţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul promoţiei, în conformitate cu legea 677/2001.
QUEEN MONACO NETWORK DISTRIBUTION este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 28416 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ("Legea 677/2001").
Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor cu caracter personal la Organizator, sau prin comunicarea datelor cu caracter personal Organizatorului, participantii sunt de acord ca aceste informatii sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.

SECTIUNEA 11.

INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de termen, numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

SECTIUNEA 12.

TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Premiul obtinut de cel desemnat in urma tragerii la sorti, va fi supus impozitului pe venit, conform art. 77, alin. 1, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, cad in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 13.

LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila!
In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea concursului, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maxim 15 zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maxim 15 zile lucratoare.

SECTIUNEA 14.

REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii, accesand site-ul www.kimbodistribution.ro
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un mail la  vanzari@kimbodistribution.ro
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial "ESPRESSO POINT - KIMBO "

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice QUEEN MONACO NETWORK DISTRIBUTION, înregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 28416, prin reprezentantii sai, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate. In acest scop datele d-voastra, in calitate de participant la concursurile organizate de catre societate, vor fi inregistrate in vederea tragerii la sorti a castigatorilor. Refuzul expres al participantilor cu privire la inregistrarea datelor determina invalidarea acestora in cazul in care ar fi fost desemnati castigatori ca urmare a tragerii la sorti.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: consumatori, participanti la concurs, in sensul aducerii la cunostinta publicului a castigatorilor concursului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la urmatoarea adresa: QUEEN MONACO NETWORK DISTRIBUTION – DEPARTAMENT LEP, BUCURESTI, STR. BIHARIA, NR. 67-77, CORP C, PARTER, CAMERA 23, SECTOR 1, COD POSTAL 013981. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.